bonitet

Evidencija izdatih scoringa iz finansijskih izveštaja za 2011-2015. godinu

Izdavanje scoringa zapoceto je 3. oktobra 2007. godine u Narodnoj banci Srbije, a stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o racunovodstvu i reviziji (’’Službeni glasnik RS’’ br. 111/2009) poslovi u vezi finansijskih izveštaja i boniteta pravnih lica i preduzetnika preneti su u Agenciju za privredne registre. Radi ocuvanja kontinuiteta objavljena je evidencija svih izdatih scoringa, s tim da je Agencija nastavila da izdaje scoring od 1. januara 2010. godine.

Rbr Poslovno ime privrednog društva Matični broj Broj zahteva Datum izdavanja Datum prestanka važenja Napomena
1 KOMERC ŠPED DOO PARAĆIN

07630441

2686

13.5.2016

.

.

2 TODOROVIĆ DOO KRAGUJEVAC

07602111

2731

16.5.2016

.

3 MK-TEX DOO ČAČAK

20134321

2668

16.5.2016

.

4 G-2 DOO BEOGRAD

20413832

2765

16.5.2016

.

5 MC LABOR DOO BEOGRAD

20084375

2742

16.5.2016

.

6 UNICOM DOO BEOGRAD

06705103

2757

17.5.2016

.

7 BELIT DOO BEOGRAD

17328905

2794

17.5.2016

.

8 BELIT DOO BEOGRAD

17328905

2795

17.5.2016

.

na engleskom jeziku

9 CIG DOO BEOGRAD

17147706

2793

17.5.2016

.

10 TOPLING-GAS DOO NOVI SAD

20823453

2782

17.5.2016

.

11 VD JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC

07369000

2719

18.5.2016

.

12 METALAC POSUĐE DOO GORNJI MILANOVAC

20108517

2766

18.5.2016

.

13 DOO METALAC-TRADE-G.MILANOVAC

17275747

2804

18.5.2016

.

14 BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD

08743509

2837

19.5.2016

.

15 BRANKOVIĆ EX-IM DOO BEOGRAD

06688446

2846

19.5.2016

.

16 BIMBO DOO BEOGRAD

06017614

2829

20.5.2016

.

17 VIROM GROUP DOO BEOGRAD

20368411

2872

20.5.2016

.

18 MAT-PRODUKT DOO VINČA, TOPOLA

17389700

2845

20.5.2016

.

19 JUGOTEX

06586139

2888

20.5.2016

.

20 TRI- B D.O.O. NOVI PAZAR

07717741

2855

20.5.2016

.

21 HERC ŠPED DOO SUBOTICA

20774967

2921

23.5.2016

.

22 BEOTIM DOO BEOGRAD

06982409

2920

23.5.2016

.

23 JASTREB DOO NOVI SAD

08375402

2904

23.5.2016

.

24 FADATA DOO BEOGRAD

20195002

2929

23.5.2016

.

na engleskom jeziku

25 BLAZNALUX DOO BEOGRAD

20096217

2905

24.5.2016

.

26 KOMPANIJA VOJPUT AD SUBOTICA

08141711

2861

24.5.2016

.

27 AUTOKRAN DOO BEOGRAD

17170759

2874

24.5.2016

.

28 ANALYSIS DOO BEOGRAD

17152491

2943

24.5.2016

.

29 VALHALL DOO STARA PAZOVA

17241753

2957

24.5.2016

.

30 DELTA AGRAR DOO

20236434

2841

24.5.2016

.

31 GREINER I JP PACKAGING DOO NOVA PAZOVA

20582413

2919

24.5.2016

.

32 MAGNAT DOO BEOGRAD - UMKA

07824670

2907

24.5.2016

.

33 MERIS DOO BEOGRAD

07897391

2984

25.5.2016

.

34 LAMIŠPED DOO UŽICE

17119184

2968

25.5.2016

.

35 DOO JOBIX - NONNENMANN STARA PAZOVA

08353034

2979

25.5.2016

.

36 METALOPLASTIKA AD ČAJETINA

07606290

2969

25.5.2016

.

37 DSP CHROMATOGRAPHY DOO NOVI BEOGRAD

06767567

2832

25.5.2016

.