Uputstvo za registraciju korisnika


Unesite sve tražene podatke. Lozinka mora biti dužine između 5 i 16 karaktera. Kliknite na taster "Unos" čime se registrujete u bazi korisnika, pa je prilikom sledećeg pristupa dovoljno da unesete e-mail i lozinku na strani za prijavljivanje.

Vraćanje na prethodnu stranicu se vrši pomoću tastera "Back" u toolbar-u na vrhu ekrana.