bonitet

Prijava korisnika

 

1. Običan korisnik

(korisnik koji je izvršio registraciju preko interneta ili prvi put pristupa)

2. Prijemno mesto

(radnik na prijemnom mestu Agencije za privredne registre)


 

 

 

Skoring u kome su uključeni podaci iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu tj. za period 2016-2020 godina izdaje se za privredna društva za koja je taj izveštaj, kao potpun i računski tačan, javno objavljen na internet stranici APR.

Predlažemo da pre naručivanja skoringa uvidom na link Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja u delu Javno objavljeni ispravni finansijski izveštaji, Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu, proverite da li je za privredno društvo za koje naručujete skoring taj finansijski izveštaj objavljen.

Ukoliko finansijski izveštaj za 2020. godinu nije objavljen, a dostavljen je APR, potrebno je da proverite status obrade na navedenom linku, u delu Predmeti u radu.

Ako u finansijskom izveštaju ima nedostataka, obveznik mora što pre da otkloni te nedostatke po proceduri za obradu, kako bi izveštaj mogao biti javno objavljen.

Ako je finansijski izveštaj u postupku obrade, molimo da dostavite podatke o privrednom društvu na koje se skoring odnosi, na i-mejl adresu bonitet@apr.gov.rs.