bonitet

Prijava korisnika

 

1. Običan korisnik

(korisnik koji je izvršio registraciju preko interneta ili prvi put pristupa)

2. Prijemno mesto

(radnik na prijemnom mestu Agencije za privredne registre)


 

 

 

Skoring u kome su uključeni podaci iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu, tj. za period 2019-2023 godina, izdaje se za privredna društva za koja je taj izveštaj kao potpun i računski tačan javno objavljen na internet stranici APR.

Predlažemo da pre naručivanja skoringa, uvidom na link Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljenih na 31.12.2021. godine i kasnije u delu Objavljeni finansijski izveštaji, proverite da li je za privredno društvo za koje naručujete skoring redovan godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu objavljen kao potpun i računski tačan na internet stranici Agencije. Pored toga, za obveznike revizije potrebno je da proverite da li je dokumentacija uz taj finansijski izveštaj objavljena kao ispravna.

Ukoliko redovan godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu i dokumentacija uz taj izveštaj nisu objavljeni, a dostavljeni su Agenciji, potrebno je da proverite status obrade na navedenom linku, u delu Lista primljenih zahteva.

Ako u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, odnosno dokumentaciji ima nedostataka, obveznik mora što pre da otkloni te nedostatke po proceduri za obradu, kako bi izveštaj odnosno dokumentacija mogli biti javno objavljeni.

Ako su redovan godišnji finansijski izveštaj odnosno dokumentacija u postupku obrade, molimo da dostavite podatke o privrednom društvu na koje se skoring odnosi na i-mejl adresu bonitet@apr.gov.rs.