bonitet

Pregled korisnika koji su preuzeli više od 5.000 podataka u 2017. godini

Pregled velikih korisnika obuhvata pravna lica i preduzetnike koji su preuzeli više od 5.000 podataka iz finansijskih izveštaja od Agencije za privredne registre u 2017. godini

 

Rbr Matični broj   Naziv korisnika  Broj preuzetih podataka 
1 20713941 BISNODE DOO BEOGRAD

340.674

2 20337079 PRISMA RISK SERVICES DOO BEOGRAD (GRAD)

322.055

3 17335600 RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRA

157.612

4 07517807 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD

68.937

5 20986387 FUTURE ENERGY BGR DOO BEOGRAD

27.529

6 20307641 COFACE SRBIJA DOO BEOGRAD

7.110