bonitet

Pregled korisnika koji su preuzeli više od 5.000 podataka u 2016. godini

Pregled velikih korisnika obuhvata pravna lica i preduzetnike koji su preuzeli više od 5.000 podataka iz finansijskih izveštaja od Agencije za privredne registre u 2016. godini

 

Rbr Matični broj   Naziv korisnika  Broj preuzetih podataka 
1 17335600 RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD

2.559.982

2 07737068 Komercijalna banka ad Beograd

1.395.681

3 20337079 PRISMA RISK SERVICES DOO BEOGRAD (GRAD)

268.211

4 20713941 BISNODE DOO BEOGRAD

123.170

5 07517807 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD

79.381

6 07552335 SOCIETE GENERALE SRBIJA

79.033

7 20307641 COFACE SRBIJA DOO BEOGRAD

54.705

8 20731656 PORESKA KANCELARIJA TATIĆ DOO BEOGRAD

11.925

9 FIZ. LICE MILOŠ RESIMIĆ

5.206