bonitet

Pregled korisnika koji su preuzeli više od 5.000 podataka u 2015. godini

Pregled velikih korisnika obuhvata pravna lica i preduzetnike koji su preuzeli više od 5.000 podataka iz finansijskih izveštaja od Agencije za privredne registre u 2015. godini

 

Rbr Matični broj   Naziv korisnika  Broj preuzetih podataka 
1 20307641 COFACE SRBIJA DOO BEOGRAD

185.562

2 20337079 PRISMA RISK SERVICES DOO BEOGRAD (GRAD)

223.213

3 17171178 Eurobank a.d.

18.933

4 07759231 Banca Intesa

8.500

5 17575708 AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC

340.878

6 21124630 INFO POINT DOO BEOGRAD

116.485

7 1733560 Raiffeisen banka ad Beograd

1.580.732

8 07517807 PHOENIX PHARMA DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)

66.941

9 20874350 CUBE Risk Management Solutions doo Beograd

346.304