bonitet

Pregled korisnika koji su preuzeli više od 5.000 podataka u 2014. godini

Pregled velikih korisnika obuhvata pravna lica i preduzetnike koji su preuzeli više od 5.000 podataka iz finansijskih izveštaja od Agencije za privredne registre u 2014. godini

 

Rbr Matični broj   Naziv korisnika  Broj preuzetih podataka 
1 20307641 COFACE SRBIJA DOO BEOGRAD

277.640

2 20337079 PRISMA RISK SERVICES DOO BEOGRAD (GRAD)

296.640

3 20084693 NIS A.D. NOVI SAD

73.470

4 20507411 ICAP BUSINESS SERVICES DOO BEOGRAD

404.749

5 20874350 CUBE Risk Management Solutions d.o.o. Beograd-Novi Beograd

878.120

6 17335600 RAIFFEISEN BANKA

2.681.875

7 07737068 KOMERCIJALNA BANKA

1.171.860

8 07517807 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD

46.318

9 17408976 ECOVIS CONFIDAS DOO BEOGRAD

1.882.521

10 07902271 CREDITREFORM D.O.O. BEOGRAD

2.196.267

11 07726716 HYPO ALPE-ADRIA-BANK

1.639.018

12 17171178 Eurobank a.d.

432.588

13 20181524 SAP WEST BALKANS DOO BEOGRAD

33.128

14 17606590 AGENCIJA RATEL BEOGRAD

6.256

15 07027800 MINEL DINAMO

5.838

16 07792247 SBERBANK SRBIJA AD

12.239

17 07517807 RPK KRALJEVO

52.965

18 17573233 NIP BIF PRESS DOO BEOGRAD

6.412

19 20195177 RATING DOO BEOGRAD

5.699

20 07097085 REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO

16.534

21 20731656 PORESKA KANCELARIJA TATIĆ DOO BEOGRAD

10.000

22 20950960 AGENCIJA ZA REG. RAZVOJ AP VOJVODINE DOO NOVI SAD

12.456

23 63591793 VUK ĐUKIĆ PR PHOBOS

28.700