bonitet

Pregled korisnika koji su preuzeli više od 5.000 podataka u 2013. godini

Pregled velikih korisnika obuhvata pravna lica i preduzetnike koji su preuzeli više od 5.000 podataka iz finansijskih izveštaja od Agencije za privredne registre u 2013. godini

R.br. Matični broj  Naziv korisnika Broj
preuzetih podataka
1 20307641 COFACE SRBIJA DOO BEOGRAD 330.935
2 20337079 PRISMA RISK SERVICES DOO BEOGRAD 273.242
3 20084693 NIS AD BEOGRAD 68.889
4 20195177 RATING DOO BEOGRAD 8.897
5 17171178 ERSTE BANK AD BEOGRAD 1.643.007
6 17335677 PROCREDIT BANK AD BEOGRAD 246.773
7 17335600 RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD 1.831.897
8 07101147 REGIONALNA  PRIVREDNA  KOMORA KRALJEVO 90.232
9 08194815 DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD 7.480
10 20307641 ICAP BUSINESS SERVICES SERBIA 36.952
11 20873647 METHODES DOO BEOGRAD 1.054.744
12 20135140 IDC ADRIATICS SERBIA DOO BEOGRAD 13.983
13 17573233 NIP BIF PRESS DOO BEOGRAD 8.156
14 07517807 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD 15.926
15 20874350 CUBE RISK MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BEOGRAD 1.714.018
16 07726716 HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD 1.625.335
17 17171178 EUROBANK EFG AD BEOGRAD 820.647
18 07759231 BANCA INTESA AD BEOGRAD 5.023.764
19 07737068 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 1.024.637
20 08277931 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD 518.415
21 07552335 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD 239.975
22 08074313 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 343.961
23 07902271 CREDITREFORM DOO BEOGRAD 2.847.264
24 07792247 SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD 25.302
25 17408976 ECOVIS CONFIDAS DOO BEOGRAD 1.713.249
26 07032137 SRBIJATRANSPORT AD  BEOGRAD 6.716
27 08932069 AGENCIJA ZA RAVNOMERNI REGIONALNI RAZVOJ AP VOJVODINE 166.278
28 07178972 BAT VRANJE AD VRANJE 25.808
29 20181524 SAP WEST BALKANS DOO BEOGRAD 13.156