bonitet

Pregled korisnika koji su preuzeli više od 5.000 podataka u 2012. godini

Pregled velikih korisnika obuhvata pravna lica i preduzetnike koji su preuzeli više od 5.000 podataka iz finansijskih izveštaja od Agencije za privredne registre u 2012. godini

R.br. Matični broj  Naziv korisnika Broj
preuzetih podataka
1

20307641

COFACE SRBIJA DOO BEOGRAD 388.392
2 20337079 PRISMA RISK SERVICES DOO BEOGRAD 288.131
3 20084693 NIS AD BEOGRAD 66.690
4 20195177 RATING DOO BEOGRAD 687.992
5 17335677 PROCREDIT BANK AD BEOGRAD 571.229
6 17335600 RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD 8.706
7 20066130 INFO MANAGEMENT DOO PETROVARADIN 23.100
8 08212538 RAZVOJNA  BANKA VOJVODINE AD NOVI  SAD 24.956
9 20120703 MCB EDUKACIJA MENADŽMENT DOO BEOGRAD 15.000
10 20135140 IDC ADRIATICS SERBIA DOO BEOGRAD 13.530
11 17171178 EUROBANK EFG AD BEOGRAD 853.524
12 07517807 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD 14.607
13 08277931 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD  BEOGRAD 465.916
14 07759231 BANCA INTESA AD BEOGRAD 5.076.823
15 07737068 KOMERCIJALNA  BANKA AD BEOGRAD 1.005.075
16 17335601 RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD 2.535.619
17 07726716 HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD 2.235.494
18 07552335 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD 111.473
19 07792247 VOLKSBANK AD BEOGRAD 183.642
20 17324918 UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD 1.530.400
21 08063818 ERSTE BANK AD NOVI SAD 490.346
22 20507411 ICAP BUSINESS SERVICES SERBIA 1.236.955
23 17352679 HYPO ALPE-ADRIA LEASING DOO BEOGRAD 159.654
24 08074313 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 220.882
25 08009457 REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA 37.215
26 08932069 AGENCIJA ZA RAVNOMERAN REGIONALNI RAZVOJ AP VOJVODINE 1.552.980
27 20874350 CUBE RISK MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BEOGRAD 9.384