Uputstvo za prijavljivanje operatera

 

Ubacite Smart karticu u čitač. Unesite e-mail adresu i šifru i kliknite na taster "Unos". Provera kartice traje desetak sekundi.

Vraćanje na prethodnu stranicu se vrši pomoću tastera "Back" u toolbar-u na vrhu ekrana.