bonitet

 

Izbor tipa korisnika

 

1. Običan korisnik

(korisnik koji je izvršio registraciju preko interneta ili prvi put pristupa)

2. Prijemno mesto

(radnik na prijemnom mestu Agencije za privredne registre)

 

Pre dostavljanja zahteva predlažemo da uvidom na internet stranicu Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Javno objavljivanje finansijskih izveštaja počev od 2014. proverite da li je za pravno lice odnosno preduzetnika, za koga naručujete podatke ili izveštaj, javno objavljen redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu. 

U slučaju da redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu nije javno objavljen molimo da dostavite podatke o pravnom licu odnosno preduzetniku na koga se taj izveštaj odnosi na i-mejl adresu bonitet@apr.gov.rs.

 Istovremeno, proverite status obrade finansijskog izveštaja, takođe, na internet stranici, na linku Pretraga izveštaja za 2014. Ako u izveštaju koji je dostavljen Agenciji ima nedostataka potrebno je da obveznik što pre otkloni te nedostatke, po proceduri za obradu, kako bi izveštaj mogao biti javno objavljen.

Za pravna lica i preduzetnike koji nisu dostavili ispravan redovan godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu usluge će se pružati bez podataka za tu godinu sve dok obveznik ne otkloni nedostatke u izveštaju koji je dostavio Agenciji.

Trenutno nije omogućena opcija hitnog naručivanja usluga (naručivanje i izdavanje podataka i izveštaja u istom danu), već će se svi zahtevi obrađivati po redovnoj proceduri i korisnicima će biti izdati, posle evidentiranja uplate naknade na računu Agencije, u roku od nekoliko dana.

Savetujemo da svoje zahteve za izdavanje podataka i izveštaja dostavite nekoliko dana ranije kako bi isti bili blagovremeno obrađeni i ti podaci ili izveštaji isporučeni u optimalnom roku.