bonitet

 

Izbor tipa korisnika

 

1. Običan korisnik

(korisnik koji je izvršio registraciju preko interneta ili prvi put pristupa)

2. Prijemno mesto

(radnik na prijemnom mestu Agencije za privredne registre)

 

 

Izveštaji o bonitetu u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu odnosno za period 2014-2016 godina izdaju se za privredna društva, ustanove i preduzetnike za koje su ti izveštaji, kao potpuni i računski tačni, javno objavljeni na internet stranici APR

Predlažemo da pre naručivanja izveštaja uvidom na link Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja počev od 2014. proverite da li je za pravno lice odnosno preduzetnika za koga naručujete izveštaj o bonitetu redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu javno objavljen.

U slučaju da je redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu podnet APR, a da nije javno objavljen molimo da dostavite podatke o pravnom licu odnosno preduzetniku na koga se izveštaj odnosi na i-mejl adresu bonitet@apr.gov.rs.

Istovremeno, potrebno je da proverite status obrade finansijskog izvestaja za 2016. godinu, na linku Pretraga postupka obrade izveštaja za 2016. godinu, u delu Predmeti u radu. Ako u izveštaju koji je dostavljen APR ima nedostataka obveznik mora što pre otkloniti te nedostatke, po proceduri za obradu, kako bi izveštaj mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu.

Izveštaji o bonitetu izdaju se po hitnom zahtevu samo za pravna lica i preduzetnike za koje je redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu javno objavljen.