bonitet

 

Izbor tipa korisnika

 

1. Običan korisnik

(korisnik koji je izvršio registraciju preko interneta ili prvi put pristupa)

2. Prijemno mesto

(radnik na prijemnom mestu Agencije za privredne registre)

 

 

Podaci i izveštaji o bonitetu se izdaju za privredna društva, preduzetnike i ustanove zaključno sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, odnosno za privredna društva, preduzetnike i ustanove za koje su ti izveštaji kao potpuni i računski tačni javno objavljeni na internet stranici APR.

Izveštaji o bonitetu sadrže poslednje tri godine i izdaju se sa podacima iz finansijskih izveštaja za period 2020-2022 godina.

Predlažemo da pre naručivanja, uvidom na link Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljenih na 31.12.2021. godine i kasnije ,delu Objavljeni finansijski izveštaji, proverite da li je za privredna društva, preduzetnike i ustanove za koje naručujete podatke ili izveštaj o bonitetu, taj izveštaj objavljen kao potpun i računski tačan na internet stranici Agencije. Pored toga, za obveznike revizije potrebno je da proverite da li je dokumentacija uz taj finansijski izveštaj objavljena kao ispravna.

Ukoliko redovan godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu nije objavljen, a dostavljen je Agenciji, potrebno je da proverite status obrade na navedenom linku, u delu Lista primljenih zahteva.

Ako u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju ima nedostataka, obveznik mora što pre da otkloni te nedostatke po proceduri za obradu, kako bi izveštaj mogao biti javno objavljen.

Ako je redovan godišnji finansijski izveštaj u postupku obrade, molimo da dostavite podatke o privrednom društvu, preduzetniku i ustanovi na koga se izveštaj o bonitetu odnosi, na i-mejl adresu bonitet@apr.gov.rs.